Privacy

Picassovis staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nummer 76114686) en is gevestigd aan Apollostraat 62, 3204 CD Spijkenisse.

Privacy beleid 

Picassovis verwerkt de door jou aan ons verstrekte gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Daarom …

  • gaan we zorgvuldig met je gegevens om;
  • vertellen we altijd waarom we je gegevens verwerken of bewaren;
  • vragen we jou (als dat nodig is) toestemming om je gegevens te verwerken;
  • geven we, of verkopen we, je gegevens niet aan anderen;
  • mag je je gegevens inzien, of kan je ons vragen je gegevens te corrigeren of te verwijderen.


Doeleinden van verwerking persoonsgebonden gegevens. 

  • Om het uitlenen en verkopen van onze producten zo goed mogelijk te laten  verlopen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Komen we er niet samen uit, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap